Merhaba, detaylı bilgilendirme, şikayet ve önerileriniz için Whatsapp numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Numaraları

Melas İstanbul Hotel
0 535 107 34 37  
Melas Lara Hotel
0 530 324 81 07  
Melas Resort Hotel - Melas Holiday Village
0 552 994 33 94

+

Melas Hotels & Resorts Sürdürülebilir Satın Alma Politikası


Sürdürülebilir Tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın
Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamak,
Tedarikçilerimizle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı
anlayışı esas alan, uzun dönemli ilişkiler kurarak,
yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla karşılıklı kazanç ilkesini benimsemek,
İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmek
Yerli üretim ve hizmet sağlayıcıları tercih ederek,
yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
İthal ürünler sadece yerel alternatifler bulunmuyorsa ya da yerel alternatifler
beklenen ve istenen kalitede değilse tedarik edilmektedirler.
Etkin piyasa araştırması ile istenilen kalite, miktar ve zamanda,
en uygun koşullarla ürün ve hizmet temini sağlamak,
Tedarikçilerimizin, yasal yükümlülüklerini ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılıyor olanlardan tercih etmek.
Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, yasal mevzuatlarına uyuyor olmasına,
Çevre Yönetim Sistemine veya Uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmalar arasından tercih etmek,
Satın Alma Süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmek.
Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması dikkatle yönetilmektedir.
Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu,
geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler tercih etmek,
Tedarikçilerimizin, çocuk işçi çalıştırılması konusundaki ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde
tanımlanan mevzuatlara uyuyor ve çocukların eğitimlerini engellemiyor olmasına dikkat edenleri tercih etmek,
Tedarikçilerimizi, yaban hayatını,hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat edenleri tercih etmek,
Tedarikçilerimizi,çalışanlarına sağladığı şartların ulusal ve uluslararası düzenlemelere
uygun olmasını ve insan haklarına önem veren paydaşlar arasından tercih etmek,
Tedarikçilerimizi tercih ederken; rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışmasına müsaade edecek durumlardan kaçınıyor,
iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını koruyor ve her alanda yasal mevzuata ve ticari etik kurallarına uygun çalışıyor olmasına dikkat etmek,
Satın alma aşamasında Yöresel ve Kültürel ürünler tercih edilerek,
ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmek ve kültürünün tanıtımını sağlamak,

Merhaba, detaylı bilgilendirme, şikayet ve önerileriniz için Whatsapp numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Numaraları

Melas İstanbul Hotel
0 535 107 34 37  
Melas Lara Hotel
0 530 324 81 07  
Melas Resort Hotel - Melas Holiday Village
0 552 994 33 94

+