Merhaba, detaylı bilgilendirme, şikayet ve önerileriniz için Whatsapp numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Numaraları

Melas İstanbul Hotel
0 535 107 34 37  
Melas Lara Hotel
0 530 324 81 07  
Melas Resort Hotel - Melas Holiday Village
0 552 994 33 94

+

Melas Hotels & Resorts Entegre Yönetim Sistemi Politikamız


Gelişen turizm sektöründe yer alan işletmemizde doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını ve
kaynak tüketiminden doğacak her türlü atığın, çevre kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla minimum seviyeye indirilmesini sağlamak.


Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayarak
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunmak.


Yenilenebilir kaynaklardan enerji sağlayarak, çevre koruma ve enerji tasarruf bilinci ile sistemin
etkinliğini ve enerji verimliliğini sürekli artırmak. 


Entegre yönetim sistemi kapsamında işletmenin performansını artırmak ve ölçmek için amaç ve
hedefleri oluşturmak bu doğrultuda gerekli tüm aksiyonları alarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 


Entegre yönetim sistemi performansını olumlu etkileyen, enerjiyi verimli kullanmaya yarayan ürün,
ekipman ve hizmetlerin tedariğini öncelemek ve teminini sağlamak. 


Tedarikten tüketim aşamasına kadar her türlü yiyecek ve içecek maddesinin, misafirlerimiz ve çalışanlarımız için
gıda güvenliği kriterlerine uygun olarak hazırlanması ve sunulmasını sağlayarak, işletmemizin hizmet kalitesini ve memnuniyeti arttırmak.
 


Mevzuatlara, standartlara, misafir şartlarına, kural setlerimize uymak, bilgi ve gerekli tüm kaynakları
temin ederek sürekliliğini sağlamak. Paydaşlarımıza entegre yönetim sistemleri bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak. 


Misafir memnuniyetini ve hizmet kalitemizi artırmak için misafir geri beslemelerini sürekli analiz ederek,
misafir deneyimini iyileştirici faaliyetlerde bulunmak. 


Politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına yayılması için uygulamalarımızın
sürekliliğini sağlayarak kamuoyunun incelemesine açık tutmak.

Merhaba, detaylı bilgilendirme, şikayet ve önerileriniz için Whatsapp numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Numaraları

Melas İstanbul Hotel
0 535 107 34 37  
Melas Lara Hotel
0 530 324 81 07  
Melas Resort Hotel - Melas Holiday Village
0 552 994 33 94

+